Missie en doelstellingen

Onze missie is

het ontwikkelen en promoten van de KNX-standaard zodat hij wordt erkend als de basis voor het creëren van:

oplossingen voor slimme woningen en slimme gebouwen

die globaal kunnen worden gebruikt en veilig en verbonden zijn. 

Om ervoor te zorgen dat de markt KNX Association, de leden en hun producten erkent als de globale drijvende kracht om de markt van slimme woningen en slimme gebouwen toegankelijk te maken en om het delen van intelligente gebouwinfrastructuur te bevorderen. Met zijn standaard KNX creëert KNX Association businessopportuniteiten.

Onze doelstellingen zijn

De doelstellingen van KNX Association zijn gericht op het ontwikkelen en promoten van een internationale communicatiestandaard voor woning- en gebouwautomatisering. Dit doen we door:

 • een op zichzelf staande stabiele en betaalbare systeemtechnologie te ontwikkelen met als doel om de algemene marktacceptatie te verbeteren en om de markt van vandaag (meer gericht op commerciële gebouwen) uit te breiden naar de residentiële markt.
 • het definiëren en verbeteren van de KNX-specificaties met betrekking tot:
  • protocol (inclusief veiligheid).
  • verschillende media.
  • configuratiemodi.
  • toepassingsspecificaties.
 • de KNX-technologie uit te breiden naar het Internet of Things.

Op het vlak van de coherentie van communicatie-interworking tussen apparaten en de interoperabiliteit tussen toepassingen.

 • de systeemvereisten, inclusief testmethoden, te standaardiseren.
 • de relevante systeemgerelateerde intellectuele-eigendomsrechten te beheren, handelsmerken op te richten en handelsmerklicenties af te leveren.
 • een toepasselijk certificeringssysteem op poten te zetten om de certificering van 'producten' (hardware, software, onderdelen) en services mogelijk te maken om zodoende de systeemcompatibiliteit, interworking en interoperabiliteit te garanderen.
 • deze standaard te introduceren bij de gebruikelijke internationale HBES/BACS-standaardiseringsorganisaties en om de standaard actief te promoten zodat deze DE NORM wordt.
 • een geschikte algemene Engineering Tool Software (ETS) en andere KNX-gerelateerde tools te beheren (inclusief de ontwikkeling, verkoop en support ervan).
 • een gecertificeerde KNX-opleiding voor professionele gebruikers, zoals aannemers, ontwerpers en installateurs te promoten.
 • de KNX-strategie op lange termijn te definiëren.
 • KNX-marcomactiviteiten te organiseren met betrekking tot de standaard (bedrijfsimago, marktonderzoeken, handelsbeurzen, congressen, journaal, website, flyers, ...).
 • de samenwerking met de wetenschappelijke wereld in stand te houden.
 • KNX-werkgroepen te organiseren.
 • technische ontwikkelingssupport met betrekking tot de KNX-standaard te voorzien.
 • nieuwe partners uit de industrie, opleiding en wetenschap aan te trekken.
 • KNX-gebruikersclubs en nationale groepen op te richten.